Hunter 4025 NLS

In de Quantum-mechanica is aangetoond dat wij maar voor een bijzonder klein gedeelte uit vaste materie bestaan. Tussen de atomen en hun schil, maar ook tussen de verschillende moleculen onderling, is bijna alleen ‘lege’ ruimte. Slechts 0,1 procent is werkelijk vaste stof. Samengedrukt zouden we slechts de omvang van een zandkorreltje hebben. In feite zijn we niets anders dan een snel pulserend netwerk (een bio-energetische veld) dat aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Het bioveld van mensen reageert op biologische resonatie effecten. Het is dan ook niet meer dan logisch en gemakkelijker om als behandeling deze velden te beinvloeden. Wij werken met het Non Liniair System (Hunter 4025) en het GB4000 – M.O.P.A. systeem waarmee dit mogelijk wordt gemaakt.

In Rusland en omringende landen wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar de invloed van frequenties op ons bio-energetisch veld met betrekking tot ziekte en gezondheid.

Een recent onderzoeksproject heeft daar verbazingwekkende resultaten opgeleverd. Een deels rottende aardappel werd met frequenties van een verse gezonde aardappel bestraald, na korte tijd was deze rottende aardappel niet alleen in staat om weer te kiemen, hij groeide zelfs bijzonder snel en goed! Anders gezegd, zieke en zelfs dode cellen kunnen verbazingwekkend goed regenereren als ze met de juiste frequenties worden bestraald en daarmee in resonantie gaan.