Mysterieschool leergangen

  • Metafysica & Kosmologie
  • Frequenties & Energieën
  • Mysteries & Mythen 
  • Meditaties & Mudra’s
  • Chakra’s & Aura’s
  • Symbolen & Archetypen

De Mysterieschool reikt leergang(en) aan naar bewustwording van wie wij werkelijk zijn. Dit gebeurt in alle vrijheid. Datgene wat wordt aangeboden kun je tot je nemen of laten voor wat het is.

De weg naar een ruimer bewustzijn van Al-wat-is gaat samen met de overdracht van wetenschappelijke, metafysische en gechannelde kennis. Daarnaast meditatie, ademen, spirituele kennis.

Metingen van je energetische lichamen en chakra’s zullen bijdragen aan meer kennis van ‘Het Zelf’.

Mabel Jacobson