1e afspraak en behandel document

Behandelovereenkomst

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg , te kiezen voor complementaire zorg.

Eerstelijnszorg betekent onder meer dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en cliënten te verwijzen.

Complementaire (aanvullende) zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de eerstelijns zorg maar vormt daarop een   aanvulling.

Complementaire (aanvullende) behandeling
1. De therapeut gaat er vanuit dat, wanneer een diagnose nodig is, u zich allereerst wendt tot uw huisarts of medisch specialist.
2. Na het stellen van een diagnose, kan naast de reguliere behandeling een complementaire behandeling worden toegepast.
3. Een complementaire behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.
4. Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.
5. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling,
ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

Gebruik van medicijnen/supplementen
6. Medicijnen die zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gebruiken.
7. U bepaalt zelf het gebruik van de supplementen, welke door Sayasana worden aanbevolen.
8. Breng uw arts altijd op de hoogte van het gebruik van deze supplementen.
9. Sommige supplementen kunnen invloed hebben op uw reguliere medicijnen.

Beroepsvereniging
10. Mabel Jacobson is aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT), ze heeft opleidingen op HBO niveau gevolgd waaronder medische basiskennis.
11. Sayasana is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.
12. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Duur van de behandeling
13. Bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten wordt een therapieperiode van minstens vier tot zes behandelingen geadviseerd.
14. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen.
15. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal in overleg worden doorverwezen.
16. Middels het door u ontvangen document bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.

Toestemming inlichten huisarts/specialist (indien nodig)
17. U geeft Wel / Niet (maak een keuze) toestemming om uw huisarts of specialist in te lichten over het volgen van een therapie bij Sayasana.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en U zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.

Datum & Plaats:
Naam cliënt:
Handtekening:

 

Datum & Plaats:
Therapeut:
Handtekening: