Welkom op de website van Mabel Jacobson en ‘De Praktijk voor Integrale Therapie’ .

Wij gaan er van uit dat ieder persoon alle kennis in zich draagt om zijn of haar levenskwaliteit te verbeteren of te helen op fysiek, emotioneel-mentaal en spiritueel gebied. Er wordt onbevooroordeeld geluisterd, geobserveerd, geadviseerd en geconfronteerd. Het is aan de persoon zelf een bewuste keuze te maken op de oude voet verder te gaan of werkelijk vooruitgang te boeken. Er wordt nauw samengewerkt met de reguliere gezondheidszorg.

Sayasana biedt een gevoel van ‘thuis komen’.

Mabel Jacobson – lid VNRT (erkende beroepsvereniging – voldoet aan PLATO eisen). 

MEDISCHE INTAKE EN/OF GEZONDHEIDSVERKLARING

Bij aanvang van de eerste sessie heeft de cliënt de mogelijkheid belangrijke medische informatie te overleggen. Men gaat akkoord met onze algemene voorwaarden. Hiermee verklaart de cliënt volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Sayasana adviseert om uw eigen huisarts of specialist op de hoogte te brengen van de natuurgeneeskundige behandeling.