Welkom op de website van Mabel Jacobson en ‘De Praktijk voor Integrale Therapie’ .

FILOSOFIE

Wij gaan er van uit dat ieder persoon alle kennis in zich draagt om zijn of haar levenskwaliteit te verbeteren of te helen op fysiek, emotioneel-mentaal en spiritueel gebied.

Sayasana biedt een gevoel van ‘thuis komen’.

Er wordt onbevooroordeeld geluisterd, geobserveerd en geadviseerd.

Mabel Jacobson

Mabel Jacobson

MEDISCHE INTAKE EN/OF GEZONDHEIDSVERKLARING

Voor het reglement van de beroepsvereniging waarvan Mabel Jacobson lid is, kunt u terecht op www.vnrt.nl

Bij aanvang van de eerste sessie heeft de cliënt de mogelijkheid belangrijke medische informatie te overleggen en gaat akkoord met onze algemene voorwaarden. Hiermee verklaart de cliënt volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Sayasana adviseert om uw eigen huisarts of specialist op de hoogte te brengen van de natuurgeneeskundige behandeling.