Reglementen

Voor het reglement van de beroepsvereniging waarvan Mabel Jacobson lid is, kunt u terecht op www.vnrt.nl

MEDISCHE INTAKE EN/OF GEZONDHEIDSVERKLARING

Iedere cliënt ontvangt een korte medische intake, waarbij men de mogelijkheid krijgt belangrijke medische informatie te overleggen. Tijdens de intake of bij aanvang van de eerste sessie gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden. Hiermee verklaart de cliënt volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Hoewel men naar keuze de eigen huisarts of specialist in kennis kan stellen van de behandeling, adviseert Sayasana dit wel te doen.

HYGIËNE

Wij gaan er van uit dat onze cliënten een juiste hygiëne in acht nemen.